LPT Praha s.r.o.  

Starveine

Hořák do vzduchového kanálu Starveine

Hořák je určený pro montáž do technického prostoru s proudícím čerstvým nebo částečně recyklovaným vzduchem. Ze základních modulů o výkonu 75, 150 a 225 kW se skládá potřebný výkon a tvar hořáku až do výkonu 9000 kW. Hořák je zapalován elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje ionizační elektroda, výkon je regulován plynule.
Nejčastěji se hořáky STARVEINE využívají pro ohřev vzduchu v sušárnách.

Starline

Hořák do vzduchového kanálu Starline

Hořák je určený pro montáž do technického prostoru s proudícím čerstvým nebo částečně recyklovaným vzduchem. Skládá se z modulů o výkonu 75, 150 a 225 kW, ze kterých se skládá potřebný výkon a tvar hořáku až do výkonu 9000 kW. Hořák je zapalován elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje ionizační elektroda, výkon je regulován plynule.Na rozdíl od hořáku STARVEIENE má hořák STARLINE vlastní přívod spalovacího vzduchu, takže může být instalován i do vzduchového kanálu s proměnlivým průtokem ohřívaného vzduchu.
Nejčastěji se hořáky STARVEINE využívají pro ohřev vzduchu v sušárnách.


Startub

Hořák na ohřev kapalin Startub

Hořák je určený pro montáž do van s ohřívanou lázní. Vlastní tělo hořáku je umístěno vně vany, spalovací prostor a trubkový výměník je umístěn v prostoru ohřívané kapaliny. Spaliny jsou odvedeny mimo prostor vany, takže nedochází k jejich kontaktu s náplní vany. Hořák je zapalován elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje UV čidlo, výkon je regulován plynule. Hořák má vlastní ventilátor spalovacího vzduchu.
Nejčastěji se hořáky STARTUB využívají pro ohřev kapalin v potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu a při povrchových úpravách.

Injektory S, F

Injektorové hořáky S, F

Injektorové hořáky mají široké využití. Jejich jednoduchá konstrukce umožňuje spolehlivý provoz i v těžkých provozech, nejsou závislé na zdroji přetlakového spalovacího vzduchu. Injektorové hořáky jsou zapalovány ručně nebo elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene může zajišťovat ionizační elektroda nebo UV čidlo.
Nejčastěji se injektorové hořáky využívají ve slévárnách, sklárnách, při povrchových úpravách, tepelných úpravách, v zemědělství a potravinářství, při ohřevu vzduchu a v chemickém průmyslu.
Rampy

Rampové hořáky

Rampové hořáky se využívají pro plošné ohřevy. Jejich tvar se přizpůsobuje potřebám konkrétního použití. Tomu také odpovídá typ rampového hořáku (tvar trysek, výkon na metr délky). Součástí rampového hořáku je injektorový směšovač, kterým se přivádí do hořáku již hotová směs plynu a vzduchu. Rampové hořáky jsou zapalovány ručně nebo elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje ionizační elektroda.
Nejčastěji se rampové hořáky používají pro plošný ohřev, ohřad nádrží, clony z plamenů, ohřev před svařováním, pro pece s plošným ohřevem, v potravinářském průmyslu a pro kontinuální ohřev.


BC

Hořák s kuželovým ústím BC

Hořák BC je hořák pro vysokoteplotní aplikace se speciálním ústím tvořícím měkký a široký plamen.Hořáky BC jsou zapalovány elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje UV čidlo.
Nejčastěji se hořáky BC používají pro tepelné zpracování, vysokoteplotní provozy, vyvíječe řízené atmosféry, pece pro povrchovou úpravu, ohřev pánví a otop pecí.

BCR

Vířivý hořák BCR

Hořák BCR je hořák pro vysokoteplotní aplikace se speciálním ústím zajišťujícím intenzivní spalování. Hořáky BCR jsou zapalovány elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene zajišťuje UV čidlo.
Nejčastěji se hořáky BCR používají v metalurgii, zemědělství, potravinářství, pro vyvíječe řízené atmosféry, při tepelném zpracování, v tavicích pecích a pro dodatečné spalování.
Přetlak

Směšovače přetlakové

Skupinu hořáků s přetlakovým směšovačem tvoří hořáky ACF a FAS. Hořáky ACF pracují se stlačeným vzduchem a převážně s nízkotlakým plynem. Stlačený vzduch dodává energii nízkotlakému plynu k nasávání potřebného primárního spalovacího vzduchu stejně, jako u injektorových hořáků. To umožňuje významně snížit potřebu stlačeného vzduchu.
Hořáky FAS pracují s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, většinou z vlastního ventilátoru. Hořáky ACF a FAS jsou zapalovány ručně nebo elektrickou jiskrou, kontrolu přítomnosti plamene může zajišťovat ionizační elektroda nebo UV čidlo. Nejčastěji se hořáky ACF a FAS využívají ve slévárnách, sklárnách, při povrchových úpravách, tepelných úpravách, v zemědělství a potravinářství, při ohřevu vzduchu a v chemickém průmyslu.

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.