LPT Praha s.r.o.  


Kotle LRP jsou ocelové třítahové kotle, které je možné osadit přetlakovým hořákem libovolného výrobce na plynná nebo kapalná paliva. Vstupní tlak plynného paliva závisí na použitém hořáku. Kotle LRP UNIT jsou již dodávány s olejovým nebo plynovým hořákem. Ovládací panel kotle zajišťuje provoz jedno a dvoustupňového hořáku podle nastavené teploty a zabezpečení kotle při přehřátí. Maximální výstupní teplota topné vody je 90 st. C. Minimální teplota vratné vody je 57 st. C. pro zemní plyn a 50 st. C pro lehký topný olej. Pracovní tlak je 0,4 MPa (4 bar), po konzultaci je k dispozici 0,6 MPa (6 bar).

Označování kotlů LRP

Příklad označení: LRP 60
LRP – přetlakový kotel série LRP
60 – označení velikosti kotle (základní výkon)
Varianta: UNIT F1 – označení velikosti kompletu kotle s olejovým hořákem
Varianta: UNIT G1 – označení velikosti kompletu kotle s plynovým hořákem

LRP

Kotel LRP

Výkonovou řadu kotlů LRP tvoří 14 výkonů: 60, 80, 100, 125, 140, 170, 195, 220, 250, 275, 325, 400, 450 a 500 kW.
Pod tepelně izolovaným pláštěm kotle se nachází spalovací komora obklopená ohřívanou vodou se dvěma trubkovými výměníky (třítahové uspořádání). Přední dveře s otvorem pro hořák lze opatřit připojovací deskou dle rozměrů použitého hořáku. Výstupy vodního okruhu na zadní straně kotle jsou opatřeny protipřírubou (od LRP 100, velikost 60 a 80 má výstupy opatřeny závitem). Kotel je možné připojit na externí nadřazenou regulaci. Na výstup spalin z kotle je možné připojit kondenzační výměník TOTALECO.
Kotle LRP jsou vhodné pro vytápění bytových domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových objektů, i pro ohřev vody pro technologické účely.

LRP-UNIT

Kotel LRP UNIT

Výkonovou řadu kotlů LRP UNIT tvoří 11 výkonů: 67 (olej) nebo 70 (plyn), 90, 120, 145, 165, 190, 225, 255, 285, 320 a 370 kW
Pod tepelně izolovaným pláštěm kotle se nachází spalovací komora obklopená ohřívanou vodou se dvěma trubkovými výměníky (třítahové uspořádání). Na předních dveřích je osazen dvoustupňový hořák na topný olej nebo plyn. Výstupy vodního okruhu na zadní straně kotle jsou opatřeny protipřírubou (od LRP 100, velikost 60 a 80 má výstupy opatřeny závitem). Kotel je možné připojit na externí nadřazenou regulaci. Na výstup spalin z kotle je možné připojit kondenzační výměník TOTALECO.
Kotle LRP UNIT jsou vhodné pro vytápění bytových domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových objektů, i pro ohřev vody pro technologické účely.


Základní technické údaje


LRP 60 80 100 125 140 170 195 220 250 275 325 400 450 500
Výkon jmenovitý kW 60 80 100 125 140 170 195 220 250 275 325 400 450 500
Výkon max. kW 70 90 120 145 165 190 225 255 285 320 370 430 480 530
Objem vody v kotli l 130 180 220 260 320 380 540
Výška kotle mm 880 955 1040 1120
Šířka kotle mm 770 870 920 1000 1068
Hloubka kotle mm 1141 1293 1493 1503 1762 2028
Hmotnost kotle kg 267 388 428 530 610 710 980

LRP UNIT-olej F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
Výkon jmenovitý kW 67 90 120 145 165 190 225 255 285 320 370
Výkon snížený kW 48 74 79 97 94 109 126 132 157 176 181
LRP UNIT-plyn G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11
Výkon jmenovitý kW 70 90 120 145 165 190 225 255 285 320 370
Výkon snížený kW 46 60 81 96 106 121 124 124 128 153 159
LRP UNIT-olej, plyn F1 - F11, G1 - G11
Objem vody v kotli l 130 180 220 260 320 380
Výška kotle mm 880 955 1040 1120
Šířka kotle mm 770 870 920 1000
Hloubka kotle s hořákem-olej mm 1411 1548 1749 2007 2228
Hloubka kotle s hořákem-plyn mm 1502 1403 11562 1762 1778 1801 2060 2339
Hmotnost kotle kg 277 278 399 400 439 440 545 621 642 740 741

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.