LPT Praha s.r.o.  


Kotle MODULO CONTROL a MODULO K jsou modulační kondenzační kotle s vertikálním hořákem s úplným předmísením. Jako paliva lze použít zemní plyn (vstupní tlak 2 kPa). Vysoké účinnosti se dosahuje speciální konstrukcí topeniště a trubkových výměníků, umožňující spolu s kondenzací maximální využití přivedeného paliva. Řídicí mikroprocesorová jednotka zajišťuje modulační provoz hořáku podle nastavené teploty a kompletní zabezpečení kotle. Ovládací panel umožňuje zadávání a kontrolu provozních parametrů, je možné panel doplnit o dva regulátory zajišťující řízení kaskády a topných okruhů. Maximální výstupní teplota topné vody je 80 st. C. Minimální teplota vratné vody ani minimální průtok není stanoven. Pracovní tlak je 0,6 MPa (6 bar).

Označování kotlů MODULO CONTROL, MODULO K

Příklad označení: M 220
M – Modulační kotel MODULO CONTROL
220 – označení velikosti kotle

Modulo

Kotel MODULO CONTROL

Výkonovou řadu kotlů MODULO CONTROL tvoří 7 výkonů: 116, 145, 180, 220, 270, 330 a 390 kW.
Pod tepelně izolovaným pláštěm kotle se nachází nerezová vertikální spalovací komora obklopená trubkovým nerezovým výměníkem s ohřívanou vodou. Nad spalovací komorou je osazen vertikální modulační hořák (modulace 40-100%) s úplným předmísením chlazený vodou (hodnota NOx ve spalinách je nižší, než 80 mg/kWh). Kotel je možné připojit na externí nadřazenou regulaci (protokol Siemens).
Kotle MODULO CONTROL jsou vhodné pro vytápění bytových domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových objektů, i pro ohřev vody pro technologické účely.

Kotel MODULO K

Výkonovou řadu kotlů MODULO K tvoří 2 výkony: 230 a 280 kW.
Pod tepelně izolovaným pláštěm kotle se nachází nerezová vertikální spalovací komora obklopená trubkovým nerezovým výměníkem s ohřívanou vodou. Na výstupu spalin je integrován přídavný kondenzační výměník, který umožňuje oddělený vstup vratné vody z vysokoteplotního a nízkoteplotního topného okruhu do kotle, nebo nezávislé zapojení vysokoteplotního a nízkoteplotního topného okruhu. Nad spalovací komorou je osazen vertikální modulační hořák (modulace 40-100%) s úplným předmísením chlazený vodou (hodnota NOx ve spalinách je nižší, než 80 mg/kWh). Kotel je možné připojit na externí nadřazenou regulaci (protokol Siemens).
Kotle MODULO K jsou vhodné pro vytápění bytových domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových objektů, i pro ohřev vody pro technologické účely.


Základní technické údaje

 

MODULO CONTROL

M 116

M 145

M 180

M 220

M 270

M 330

M 390

Výkon jmenovitý

kW

116

145

180

220

270

330

390

Objem vody v kotli

l

66

70

74

90

115

162

176

Výška kotle

mm

1554

1644

1719

1718

1867

1700

1845

Šířka kotle

mm

692

692

692

753

753

877,5

877,5

Hloubka kotle

mm

875

875

875

915

915

1084

1084

Hmotnost kotle

kg

220

230

235

340

370

440

475

 

MODULO K

MK 230

MK 280

Výkon jmenovitý

kW

228

280

Objem vody v kotli

l

98

122,5

Výška kotle

mm

1718

1867

Šířka kotle

mm

753

753

Hloubka kotle

mm

1237

1237

Hmotnost kotle

kg

380

415

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.