LPT Praha s.r.o.  


Kotle CYTHIA jsou ocelové nízkoteplotní kotle s přetlakovým vertikálním topeništěm z nerezové žáruvzdorné oceli. Jako paliva lze použít topný olej. Kotle jsou osazeny jednostupňovým hořákem. Nízkoteplotního režimu se dosahuje rovnoměrným rozložením tepelného proudění na teplosměnné ploše kotlového tělesa, které je opatřeno sestupně uspořádanými řadami lamel, přes než spaliny procházejí. Toto konstrukční řešení zabezpečuje velmi tichý chod a vynikající tepelné vyvážení. Dvouplášťové provedení spodní části kotlového tělesa zabraňuje nízkoteplotní korozi kotle. Díky velkému vodnímu objemu kotlového tělesa není nutná kontrola průtoku topné vody. Maximální výstupní teplota topné vody je 80 st. C. Minimální teplota vratné vody je 30 st. C.

Označování kotlů Cythia

Příklad označení: Cythia 1 CH DF
Cythia – olejový nízkoteplotní kotel
1 – kotel bez zabudovaného ohřívače TUV
Varianta: 2 - kotel se zabudovaným ohřívačem TUV
CH – odvod spalin do komína
Varianta: V - odvod spalin koaxiálním spalinovodem
DF – kotel bez souboru regulace
Varianta: DFR - kotel se souborem regulace (venkovní sonda, regulační centrála s prostorovým termostatem
Varianta: AF - kotel s hořákem

Kotel Cythia 1

Kotel Cythia 1 DF, DFR

Výkonovou řadu kotlů Cythia 1 DF, DFR tvoří 7 výkonů: 20, 22, 25, 27, 36, 51 a 66 kW (výkon 25 kW je s koaxiálním spalinovodem).
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou, oběhové čerpadlo topné vody, expanzní nádoba a základní regulace a zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kotli je možné připojit externí nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV s nabíjecím čerpadlem.
Kotle Cythia 1 DF, DFR jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i menších průmyslových objektů.


Kotel Cythia 2

Kotel Cythia 2 DF, DFR

Výkonovou řadu kotlů Cythia 2 DF, DFR tvoří 4 výkony: 20, 22, 25 a 27 kW (výkon 20 a 25 kW je s koaxiálním spalinovodem).
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou, oběhové čerpadlo topné vody, zásobníkový ohřívač TUV, nabíjecí čerpadlo TUV a základní regulace a zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Expanzní nádoba je umístěna na vnější zadní straně pláště kotle.
Kotle Cythia 2 DF, DFR jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i menších průmyslových objektů.


Kotel Cythia AF

Kotel Cythia AF

Výkonovou řadu kotlů Athena AG tvoří 2 výkony: 51 a 66 kW.
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou a základní zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen automatický odvzdušňovací ventil. Kotel může být doplněn o dva regulátory zajišťující řízení kaskády a regulaci maximálně 4 topných okruhů s trojcestnými ventily.
Kotle Cythia AF jsou vhodné pro spojování do kaskády k vytápění, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i průmyslových objektů.

Základní technické údajeModel1CH, 2CH1V2V
VýkonkW2227365166252025
Spotřeba topného oleje kg/h 2,10 2,50 3,35 4,70 6,13 2,50 2,10 2,50
Výkon minimální kW 16 22 30 41 56 22 16 22
Výkon maximální kW 22 30 41 56 69 30 22 30
Objem vody v kotli l 20 29 34 42 59 29 20 29
Objem expanzní nádoby * l 12 18 25 35 50 18 12 18
Objem zásobníku TUV ** l 105 131 - - - - 105 131
Výška kotle mm 1087 1257 1457 1288 1528 1257 1596 18465
Šířka kotle mm 595 650 595
Hloubka kotle mm 600 700 600
Hmotnost kotle 1 *** kg 110 125 140 150 180 125 - -
Hmotnost kotle 2 kg 166 199 - - - - 166 199

* Neplatí pro kotle AF
** Pouze u kotlů 2CH, 2V
*** Kotel AF 51 kW - 135 kg, AF 66 kW - 160 kg

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.