LPT Praha s.r.o.  


Hořáky série ACF a série FAS mají široké využití v různých oblastech ohřevu (poloprůmyslové a průmyslové provozy). Jako paliva lze použít nízkotlaké topné plyny (standardně zemní plyn, ostatní plyny je nutné konzultovat). Předností je masivní konstrukce, dobrá stabilita plamene, dobrá adaptabilita na různé plyny a různé teploty. Hořáky ACF a FAS je možné provozovat při stálé obsluze v ručním režimu, nebo mohou být osazeny kompletním zabezpečením startu i chodu, případně také plynulou regulací výkonu.

Označování hořáků ACF

Příklad označení: 40 ACF MHP
40 – označení velikosti hořáku
ACF – hořák se stlačeným vzduchem (kompresor)
MHP – označení typu ústí hořáku
Varianta: V - nutno konzultovat podle účelu použití

Označování hořáků FAS

Příklad označení: 40 FAS
40 – označení velikosti hořáku
ACF – hořák s nuceným přívodem vzduchu (ventilátor)
Typ ústí hořáku nutno konzultovat podle účelu použití

ACF

Hořáky ACF

Výkon hořáků ACF závisí na přivedeném tlaku vzduchu. Základní výkonovou řadu tvoří 8 velikostí hořáku s výkonem od 10 do 403 kW.
Hořák se skládá z napojení přívodu tlakového vzduchu (dodává plynu energii k nasátí primárního spalivacího vzduchu - potřeba stlačeného vzduchu je cca 0,005 až 0,1 Nm3/kW), dále se skládá z přívodu NTL plynu, trysky s regulačním prstencem přívodu primárního vzduchu, směšovače a ústí. Mezi směšovač a ústí je možné vložit oblouk potřebného úhlu. Oblouk může být hladký, nebo opatřený otvory pro zapalovací svíčku, kontrolu plamene, případně pro vizuální kontrolu plamene. Součástí dodávky může být kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada a řídicí elektrická skříň. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné řízení provozu hořáků ACF připojit na externí nadřazenou regulaci.
Hořáky ACF jsou vhodné pro různé aplikace ve slévárnách, metalurgii, sklárnách, při povrchových a tepelných úpravách, v zemědělství, v potravinářském a chemickém průmyslu, při ohřev vzduchu apod. (kovářské výhně, pece, sušicí zařízení, vybavení velkokuchyní atd.).

FAS

Hořáky FAS

Výkon hořáků FAS závisí na přivedeném tlaku vzduchu. Základní výkonovou řadu tvoří 8 velikostí hořáku s výkonem od 5 do 371 kW.
Hořák se skládá z napojení nuceného přívodu spalovacího vzduchu (strhává potřebné množství plynu), přívodu NTL plynu, vzduchové trysky, směšovače a ústí. Mezi směšovač a ústí je možné vložit oblouk potřebného úhlu. Oblouk může být hladký, nebo opatřený otvory pro zapalovací svíčku, kontrolu plamene, případně pro vizuální kontrolu plamene. Součástí dodávky může být kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada a řídicí elektrická skříň. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné řízení provozu hořáků FAS připojit na externí nadřazenou regulaci.
Hořáky FAS jsou vhodné pro různé aplikace ve slévárnách, metalurgii, sklárnách, při povrchových a tepelných úpravách, v zemědělství, v potravinářském a chemickém průmyslu, při ohřev vzduchu apod. (kovářské výhně, pece, sušicí zařízení, vybavení velkokuchyní atd.).


Základní technické údaje


ACF 20 26 33 40 50 66 80
Výkon * kW 18 29 37 64 98 159 233
připojení plynu mm 15x21 20x27

* NTL zemní plyn, vstupní tlak vzduchu 100 kPa (1,0 bar), přívod vzduchu 110 %

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.