LPT Praha s.r.o.  


Rampové hořáky série RD, RDS, ASK, R24 a BO mají široké využití při plošném nebo průběžném ohřevu. Jako paliva lze použít topné plyny (standardně zemní plyn, propan, propan-butan, ostatní plyny je nutné konzultovat). Předností je masivní konstrukce, dobrá stabilita plamene, dobrá adaptabilita na různé plyny a různé teploty. Rampové hořáky je možné provozovat při stálé obsluze v ručním režimu, nebo mohou být osazeny kompletním zabezpečením startu i chodu, případně regulací výkonu.

Označování rampových hořáků

Příklad označení: 40 AC-RD
40 – označení velikosti hořáku
AC – směšovač s tlakovým vzduchem (nízkotlaký plyn)
Varianta: F - injektorový směšovač (středotlaký plyn)
Varianta: FAS - směšovač s nuceným přívodem vzduchu (nízkotlaký plyn)
RD – označení typu rampy hořáku
Varianta: existuje několik typů ramp - nutno konzultovat podle účelu použití

Rampové hořáky

Výkon rampových hořáků závisí na celkové délce rampy. Jednotkové výkony:
RD, RDS - 40 kW/m délky
ASK - 30 kW/m délky
R24 - 40 kW/m délky
BO - 10 kW/m délky
Hořák se skládá ze směšovače (s injekčním nebo nuceným přívodem vzduchu) a rampy sestavené do potřebného tvaru (tvar a velikost rampového hořáku se přizpůsobí potřebám instalace). Mezi směšovač a rampu je možné vložit oblouk potřebného úhlu. Součástí dodávky může být kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada a řídicí elektrická skříň. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné řízení provozu rampových hořáků připojit na externí nadřazenou regulaci.
Rampové hořáky jsou vhodné pro plošný ohřev, ohřev nádrží, clony z plamenů, ohřev materiálu před svařováním, pro pece s plošným ohřevem, výrobu sušenek, kontinuální ohřev atd.

RD,RDS
Rampový hořák RD, RDS

ASK
Rampový hořák ASK

R24
Rampový hořák R24

BO
Rampový hořák BO
Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.