LPT Praha s.r.o.  


S,F

Injektorové hořáky série S a série F mají široké využití v různých oblastech ohřevu (poloprůmyslové a průmyslové provozy). Jako paliva lze použít středotlaké topné plyny (standardně zemní plyn, propan, propan-butan, ostatní plyny je nutné konzultovat). Předností je masivní konstrukce, dobrá stabilita plamene, dobrá adaptabilita na různé plyny a různé teploty. Injektorové hořáky S a F je možné provozovat při stálé obsluze v ručním režimu, nebo mohou být osazeny kompletním zabezpečením startu i chodu, případně také plynulou regulací výkonu.

Označování hořáků S a F

Příklad označení: 40 FHCA
40 – označení velikosti hořáku
F – injektorový hořák série F
Varianta: S - injektorový hořák série S
H – označení typu ústí hořáku
Varianta: existuje velké množství typů ústí - nutno konzultovat podle účelu použití
CA – označení typu oblouku (u hořáků s obloukem)
Varianta: existuje několik typů - nutno konzultovat podle účelu použití

S,F

Injektorové hořáky S, F

Výkon hořáků S a F závisí na přivedeném tlaku plynu a na množství primárního vzduchu. Základní výkony se pohybují od 6 do 726 kW u propanu a od 8 do 366 kW u zemního plynu.
Hořák se skládá z napojení přívodu plynu, trysky s regulačním prstencem přívodu primárního vzduchu, směšovače a ústí. Mezi směšovač a ústí je možné vložit oblouk potřebného úhlu. Oblouk může být hladký, nebo opatřený otvory pro zapalovací svíčku, kontrolu plamene, případně pro vizuální kontrolu plamene. Součástí dodávky může být kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada a řídicí elektrická skříň. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné řízení provozu hořáků S a F připojit na externí nadřazenou regulaci.
Hořáky S a F jsou vhodné pro různé aplikace ve slévárnách, metalurgii, sklárnách, při povrchových a tepelných úpravách, v zemědělství, v potravinářském a chemickém průmyslu, při ohřev vzduchu apod. (kovářské výhně, pece, sušicí zařízení, vybavení velkokuchyní atd.).

Příklad zapojení hořáku S a F

S,F








Základní technické údaje modulů


SMHP 15 20 26 - - - - -
FMHP - - - 33 40 50 66 80
Výkon * kW 9,3 17,6 28,6 37,4 64,4 98,8 158,7 232,6
Průměr trysky mm 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,6 3,3 4,0
Délka přímého hořáku mm 204 261 303 365 445 500 590 650
Délka hořáku s obloukem mm 216 286 333 356 428 496 593 660
Vnější průměr ústí mm 34 42 49 60 76 90 102

* Zemní plyn, vstupní tlak 100 kPa (1,0 bar), primární vzduch 100 %

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.