LPT Praha s.r.o.  


Hořák Startub je určen pro ohřev kapalin ve vanách. Trubkový výměník se instaluje přímo do vany a je obklopen ohřívanou kapalinou. Jako paliva lze použít topné plyny (standardně zemní plyn, ostatní plyny je nutné konzultovat). Vysoké účinnosti je dosaženo využitím trubkového výměníku s velkou teplosměnnou plochou. Hořáky Startub jsou osazeny kompletním zabezpečením startu i chodu, případně také plynulou regulací výkonu.

Označování hořáků STARTUB

Příklad označení: STI 9530
STI – hořák s ponorným výměníkem
9530 – označení velikosti hořáku
Pro přesné označení hořáku je třeba uvést tvar trubkového výměníku.

Startub

Hořák STARTUB

Základní výkonovou řadu hořáků STARTUB tvoří 6 výkonů: 70, 100, 150, 250, 400 a 600 kW.
Hořák se skládá z tělesa hořáku (přívod plynu, přívod vzduchu, elektrické zapalování, kontrola plamene), spalovací komory a trubkového výměníku. Celé zařízení je možno přizpůsobit tvarům a rozměrům vany. Součástí dodávky je kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada s vlastním ventilátorem spalovacího vzduchu a řídicí elektrická skříň. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné hořáky STARTUB připojit na externí nadřazenou regulaci.
Hořáky STARTUB jsou vhodné pro nepřímý ohřev kapalin, nebo ohřev TUV při povrchových úpravách, v potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu apod.

Příklad zapojení hořáku STARTUB


Startub


Základní technické údaje


STI 70 100 180 250 400 600 1000 1500
Výkon kW 70 100 180 250 400 600 1000 1500
Průměr výměníku mm 50 60 75 90 114 139 168 219
Délka výměníku m 9 9,5 13 16 20 25 36 40

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.