LPT Praha s.r.o.  


Hořák Starlaine je určen pro ohřev vzduchu. Instaluje se přímo do vzduchového potrubí ve kterém proudí ohřívaný vzduch. Jako paliva lze použít topné plyny (standardně zemní plyn, ostatní plyny je nutné konzultovat). Vysoké účinnosti je dosaženo využitím veškerého tepla vytvořeného hořákem. Na rozdíl od hořáků STARVEINE mají hořáky STARLINE vlastní ventilátor spalovacího vzduchu a jsou umístěny do zvláštní vzduchové skříně. To umožňuje jejich použití v podmínkách velkých změn průtoků ohřívaného vzduchu, nebo při zvýšené vlhkosti. Hořáky Starlaine jsou osazeny kompletním zabezpečením startu i chodu, případně také plynulou regulací výkonu.

Označování hořáků STARLINE

Příklad označení: STARLINE 150 kW
STARLINE – hořák do vzduchového potrubí s vlastním přívodem spalovacího vzduchu
150 kW – označení výkonu hořáku
Pro přesné označení hořáku je třeba uvést tvar sestavy.

Starline

Hořák STARLINE

Výkon hořáku STARLINE je možné skládat z modulů 75 kW, 150 kW a 225 kW.
Hořák se skládá z těla pro přívod plynu opatřeného tryskami, směšovacích roštů s otvory pro přívod spalovacího vzduchu, koncových přírub (uzavírací a napájecí), připojení plynu, zapalovacích svíček a ionizačních elektrod, vzduchové skříně a ventilátoru. Součástí dodávky je kompletní plynová zabezpečovací a regulační řada, řídicí elektrická skříň, zapalování a kontrola diferenčního tlaku ve vzduchovém potrubí. Regulaci výkonu je možné dodat ve zvláštní skříni, nebo může být zajištěna zákazníkem. Na přání je možné hořáky STARLINE připojit na externí nadřazenou regulaci.
Hořáky STARLINE jsou vhodné pro ohřev vzduchu v potrubí s recyklovaným vzduchem, s nízkou rychlostí proudění vzduchu, s proměnlivým množstvím vzduchu, se znečištěným vzduchem apod.

Příklady instalace hořáku STARLINE


Starline

Základní technické údaje modulů


STARVEINE 75 150 225
Výkon kW 75 150 225
Výška modulu mm 287
Šířka modulu mm 195 247,5
Délka modulu mm 150 300
Hmotnost modulu kg 2,95 5,60 7,25

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.