LPT Praha s.r.o.  


Kotle ATHENA jsou ocelové nízkoteplotní kotle s přetlakovým vertikálním topeništěm z nerezové žáruvzdorné oceli. Jako paliva lze použít zemní plyn (vstupní tlak 2 kPa) nebo propan (vstupní tlak 3,7 kPa). Kotle jsou osazeny jednostupňovým hořákem s úplným předmísením topného plynu a vzduchu. Nízkoteplotního režimu se dosahuje rovnoměrným rozložením tepelného proudění na teplosměnné ploše kotlového tělesa, které je opatřeno sestupně uspořádanými řadami lamel, přes než spaliny procházejí. Toto konstrukční řešení zabezpečuje velmi tichý chod a vynikající tepelné vyvážení. Dvouplášťové provedení spodní části kotlového tělesa zabraňuje nízkoteplotní korozi kotle. Díky velkému vodnímu objemu kotlového tělesa není nutná kontrola průtoku topné vody. Maximální výstupní teplota topné vody je 80 st. C. Minimální teplota vratné vody je 30 st. C.

Označování kotlů Athena

Příklad označení: Athena 1 CH DG
Athena – plynový nízkoteplotní kotel
1 – kotel bez zabudovaného ohřívače TUV
Varianta: 2 - kotel se zabudovaným ohřívačem TUV
CH – odvod spalin do komína
Varianta: V - odvod spalin koaxiálním spalinovodem
DG – kotel bez souboru regulace
Varianta: DGR - kotel se souborem regulace (venkovní sonda, regulační centrála s prostorovým termostatem
Varianta: AG - kotel s hořákem

Kotel Athena 1

Kotel Athena 1 DG, DGR

Výkonovou řadu kotlů Athena 1 DG, DGR tvoří 6 výkonů: 20, 25, 27, 36, 49 a 67 kW (výkon 25 kW je s koaxiálním spalinovodem).
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou, oběhové čerpadlo topné vody, expanzní nádoba a základní regulace a zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kotli je možné připojit externí nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV s nabíjecím čerpadlem.
Kotle Athena 1 DG, DGR jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i menších průmyslových objektů.


Kotel Athena 2

Kotel Athena 2 DG, DGR

Výkonovou řadu kotlů Athena 2 DG, DGR tvoří 4 výkony: 19, 20, 25 a 27 kW (výkon 19 a 25 kW je s koaxiálním spalinovodem).
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou, oběhové čerpadlo topné vody, zásobníkový ohřívač TUV, nabíjecí čerpadlo TUV a základní regulace a zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Expanzní nádoba je umístěna na vnější zadní straně pláště kotle.
Kotle Athena 2 DG, DGR jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i menších průmyslových objektů.


Kotel Athena AG

Kotel Athena AG

Výkonovou řadu kotlů Athena AG tvoří 2 výkony: 49 a 67 kW.
Pod pláštěm kotle je umístěn hořák, vertikální spalovací komora obklopená ohřívanou vodou a základní zabezpečení kotle. Na zadní straně kotle je osazen automatický odvzdušňovací ventil. Kotel může být doplněn o dva regulátory zajišťující řízení kaskády a regulaci maximálně 4 topných okruhů s trojcestnými ventily.
Kotle Athena AG jsou vhodné pro spojování do kaskády k vytápění, bytových domů, staveb občanské vybavenosti i průmyslových objektů.


Základní technické údajeModel1CH, 2CH1V2V
VýkonkW2027364967251925
Spotřeba zemního plynu m3/h 2,36 3,18 4,23 5,75 7,83 2,96 2,25 2,96
Spotřeba vzduchu ZP m3/h 27,2 36,7 49,7 66,3 90,2 34,0 27,2 34,0
Vstupní tlak plynu ZP kPa 2,0
Hmotnostní průtok spalin ZP g/s 9,7 13,1 17,7 23,7 32,2 12,1 9,7 12,1
Spotřeba propanu kg/h 1,73 2,34 3,11 4,22 5,75 2,18 1,66 2,18
Spotřeba vzduchu P m3/h 26,0 35,9 49,0 64,9 86,1 33,2 26,0 33,2
Vstupní tlak plynu P kPa 3,7
Hmotnostní průtok spalin P g/s 9,5 12,9 17,5 23,2 30,2 11,6 9,5 11,6
Objem vody v kotli l 20 29 34 42 59 29 20 29
Objem expanzní nádoby * l 12 18 25 35 50 18 12 18
Objem zásobníku TUV ** l 105 131 - - - - 105 131
Výška kotle mm 1087 1257 1457 1288 1528 1257 1596 18465
Šířka kotle mm 595 650 595
Hloubka kotle mm 600 700 600
Hmotnost kotle 1 *** kg 110 125 140 150 180 125 - -
Hmotnost kotle 2 kg 166 199 - - - - 166 199

* Neplatí pro kotle AG
** Pouze u kotlů 2CH, 2V
*** Kotel AG 49 kW - 135 kg, AG 67 kW - 160 kg

Mapa stránek | Podmínky | Kontakt | (c) 2004-5 LPT Praha s.r.o.